Branża budowlana Usługi

Osuszanie piwnic i fundamentów – komu zlecić?

Nawet jeśli budynek stoi jest na obszarze, gdzie wody gruntowe występują dość nisko, istnieje zagrożenie, że z biegiem czasu mury będzie przenikać wilgoć. Może się to przydarzyć również niespodziewanie z powodu podtopienia czy też w wyniku zalania przez zniszczoną instalację hydrauliczną, a czasem pojawienie się wilgoci zachodzi stopniowo na skutek niepoprawnie wykonanej lub uszkodzonej hydroizolacji ścian.

Osuszanie fundamentów – najpierw identyfikacja przyczyn

Zawilgocenie ścian nie świadczy od razu, że dom nie nadaje się do zamieszkania. W pierwszej kolejności trzeba zacząć od wykrycia przyczyn tworzenia się wilgotnych zacieków. W pomieszczeniach takich jak niewietrzone piwnice, kuchnie i łazienki pojawiająca się na ścianach pleśń jest często wynikiem skraplania się pary wodnej lub przecieków z uszkodzonego dachu bądź tarasu. Takie sytuacje wymagają użycia jednego lub wielu rozwiązań: przywrócenia poprawnej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach, ogrzania ścian, ocieplenia murów, osuszania kondensacyjnego, zastosowania powłok paroszczelnych bądź poziomych blokad przeciwwilgociowych. Niestety na obszarach, gdzie wody gruntowe sięgają wysoko i penetrują fundamenty i ściany budowli lub gdy zdarzyło się podtopienie w wyniku powodzi (względnie silnych opadów atmosferycznych), osuszenie ścian stanowi już zadanie dla profesjonalistów z obszaru hydroizolacji.

Sposoby osuszania murów

Zawodowcy, którzy posiadają obszerne kwalifikacje w osuszaniu murów zarówno budynków mieszkalnych, jak i użytkowych, rozpoczynają swoją pracę od analizy źródła zawilgocenia i kondycji podmokłych ścian. Stanowi to bazę do wskazania najodpowiedniejszych metod i produktów służących do osuszenia. Zawilgocenie budowli ceglanej, której tynki nabrzmiewają i odpadają, a na ścianach tworzą się plamy, zapewne spowodowane jest kapilarnym przenikaniem wilgoci przez ściany. Po niezabezpieczonych ścianach z cegły woda wspina się wysoko – nieraz nawet na kilka metrów. Zdarza się to często, przede wszystkim w starych budynkach, jednakże można to naprawić przywracając hydroizolację poziomą ścian, która zastopuje unoszenie się wilgoci ku górze. Kolejnym krokiem, rzecz jasna po odpowiednim przygotowaniu ścian, jest pozbycie się grzybów i pleśni oraz nałożenie izolacji pionowej.

Sprawne osuszenie ścian polega czasami przywróceniu hydroizolacji zewnętrznej. Zadaniem doświadczonego zespołu jest wówczas odsłonięcie zewnętrznej powierzchni ścian fundamentowych, pozbycie się zniszczonej papy termozgrzewalnej, izolacji bitumicznej bądź mat bentonitowych, a w następnej kolejności wykonanie izolacji pionowej elastycznej albo mineralnej. Często niezbędne będzie też odnowienie łączenia izolacji ścian z izolacją innych części budowli, jak przepusty kabli, stropy żelbetowe i ściany żelbetowe.