Dbanie o zdrowie

Pracownia Wibroterapii na AWF w Krakowie – Vitberg

Vitberg

W 2018 r. na krakowskim AWF-ie rozpoczęła pracę pierwsza Pracownia Wibroterapii. Przedsięwzięcie zainicjowano przy partycypacji firmy Vitberg z Nowego Sącza.

Zajęcia dydaktyczne i badania z aparatami marki Vitberg

Pracownia Wibroterapii przeznaczona jest do przeprowadzania badań naukowych nad wpływem wibroterapii na organizm ludzki. Odbywać się w niej będą także zajęcia dla studentów AWF-u z dziedziny odnowy psychosomatycznej, fizykoterapii oraz kosmetologii. Zestawy RAM Vitberg+, w które zaopatrzona została pracownia, posłużą jednocześnie do powysiłkowej regeneracji sportowców. krakowskiej Pracowni Wibroterapii spowodowała, że aparaty Vitberg zaczęły testować AWF-y w Gdańsku i w Warszawie.

Do jakich badań przyczynią się produkty marki Vitberg?

W najbliższych latach wyniki badań mogą pomóc w doskonaleniu terapii pacjentów czy optymalizacji treningów sportowców. Z pewnością w Pracowni Wibroterapii będą przeprowadzane prace badawcze z zakresu fizjologii i biochemii. Analizie poddane będzie oddziaływanie wibroterapii na mikrokrążenie i stany zapalne stawów. Wyniki obserwacji będą zestawiane z rezultatami laboratoriów z innych stron świata.

Kontakt z nami:
Vitberg
ul. M. Borelowskiego 29
33-300 Nowy Sącz

Tel.: +48 18 442 33 69
E-mail: [email protected]