Finanse i rachunkowość

Co zrobić, jeśli kontrahent nie płaci? O automatycznej windykacji

Szukasz szczegółowych wiadomości dotyczących automatycznej windykacji? Wejdź na https://flobo.io/automatyczna-windykacja/

Jest wiele różnych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonane zlecenie. Problem z nieopłaconymi płatnościami dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy świadczą usługi B2B, lecz też firmy z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Windykacja – działania, dążące do wyegzekwowania spłaty zaległości

Wierzyciel jest uprawniony do dochodzenia swojej własności na drodze windykacji. Chociaż termin ten wielu osobom źle się kojarzy, po prawdzie oznacza to proces w trakcie którego prowadzi się względem dłużnika stosowne działania zgodne z aktualnymi aktami prawnymi. Czynności te mają na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, czyli cykliczne monitowanie dłużnika i przypominanie o obowiązku wniesienia opłaty. Kiedy taka forma windykacji pozostanie bez odzewu, następną opcją jest windykacja sądowa. Jeśli firma świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i każdego miesiąca wysyła identyczną ilość faktur oraz paragonów, niebezpieczeństwo, iż jakaś część opłat nie zostanie przelana w ustalonym terminie z pewnością się zwiększa. W organizacji całej procedury księgowania wpłat pomaga aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która ma również moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – skonfiguruj indywidualne harmonogramy działań

Robot Flobo nie tylko sprawdza, czy na konto wpłynął przelew od klienta, ale w przypadku potwierdzenia jej braku w wyznaczonym terminie, inicjuje ona procedurę przypominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Przedsiębiorca wykorzystujący to narzędzie może dodać własne scenariusze działań wszczynanych wobec opieszałych kontrahentów, wyznaczając między innymi interwały pomiędzy wiadomościami upominającymi. Notyfikacja o zbliżającym się terminie zapłaty za fakturę wysyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem oraz tych którzy nie dokonali wpłaty w terminie w ostatnim miesiącu. Jeśli notyfikacje nie przyniosą efektów, dalszymi etapami automatycznej windykacji prowadzonymi przez aplikację Flobo jest przygotowanie noty księgowej o równowartości 40 euro oraz przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Wreszcie, pod warunkiem, że wypunktowane powyżej działania zadziałają, aplikacja przekaże sprawę do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza czas poświęcany na kontrolowanie wpływających przelewów, a po pewnym okresie skutkuje też wyraźną poprawą terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]