Finanse i rachunkowość

Funt szterling to nadal silna waluta

wymiana funtów, kurs funta kantor

Funt brytyjski, którego prawidłową nazwą jest funt szterling, to jedna z najsilniejszych walut na świecie. Mimo przynależności początkowo do struktur EWG a następnie Unii Europejskiej, Wielka Brytania pozostała poza strefą euro i zachowała swoją historyczną walutę.

Funt brytyjski – mocna waluta, która przezwyciężyła wiele problemów

W wyniku decyzji o Brexicie, który okazał się przewlekłym, ponad 4-letnim procesem, cena funta w stosunku do dolara oraz euro wyraźnie spadła. Miało to związek między innymi z ogłoszeniem przez znane podmioty, w tym te związane z obszarem finansów, wyjścia z rynku brytyjskiego, co groziło spadkiem ilości miejsc pracy, a co za tym idzie również spadkiem wpływów do PKB. Odpracowywanie sporego spadku kursu funta szterlinga z połowy 2016 r. odbywa się stosunkowo wolno i przy dość dużych skokach wartości waluty. Kolejną komplikacją w tym procesie stała się bessa z 2020 r. wywołana wielomiesięcznym zamknięciem brytyjskiej gospodarki w trakcie pandemii wirusa SARS-CoV-2. Trzeba jednak zaznaczyć, że funt szterling to wyjątkowo silna waluta, funkcjonująca w Królestwie Brytyjskim już od XII w., która w samym tylko ubiegłym wieku podźwignęła się po dużych spadkach spowodowanych odwołaniem powiązania funta ze złotem, dewaluacji z 1949 r. czy poważnym spekulacyjnym ataku z 1992 r.

Komu potrzebne dane dotyczące kursu funta?

Funt szterling pozostaje dla Polaków istotną walutą, w której nadal ochoczo inwestują swoje finanse. Dzieje się tak głównie w następstwie tego, iż mimo Brexitu, gros Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii nie przewiduje powrotu do kraju i przez cały czas utrzymuje finansowo swoich bliskich w Polsce. Aktualnym kursem funta szterlinga interesuje się więc ogromna grupa rodaków. Poszukują oni przede wszystkim przejrzystych komunikatów nie tylko o przeliczniku tej waluty na euro czy też złotówki, ale nieraz też wykresów historycznych wybiegających do kilku lat wstecz. Takie wykresy dostępne są między innymi na stronach kantorów online, które uaktualniają kurs co kilka sekund. Dostęp do aktualnych informacji pomaga też czujnym inwestorom dokonywać wymiany waluty po opłacalnym kursie.