Finanse i rachunkowość

Metoda kasowa – rozlicz podatek VAT po otrzymaniu płatności od kontrahenta

Kliknij tu, jeżeli potrzebujesz szczegółowych wiadomości na temat metody kasowej.

Osoby z własną działalnością gospodarczą zwykle rozliczają się z fiskusem przy użyciu metody memoriałowej, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku VAT pojawia się z chwilą wystawienia faktury za realizację usług albo sprzedaż towaru. Niestety w takim przypadku urząd skarbowy nie zważa na to czy na rachunku rozliczeniowym płatnika VAT pojawiła się należność od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT następuje nie prędzej niż po otrzymaniu opłaty od kontrahenta.

Z rozliczenia metoda kasową może korzystać większość rodzimych przedsiębiorców

Nieterminowość w opłatach to nie rzadkość. Przedsiębiorcy często znajdują się w sytuacji, gdy są zmuszeni wielokrotnie dopominać się od kontrahenta uiszczenia należności za zrealizowane usługi bądź dostarczone produkty. Jeśli takie przypadki zdarzają się nagminnie, nawet dobrze działające przedsiębiorstwo może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie opłacić należnych podatków w terminie i w efekcie dostać od urzędu skarbowego bolesną grzywnę. Na szczęście tzw. mali przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się razem z podatkiem w kwocie dwóch milionów euro, mogą korzystać z metody kasowej odraczając tym samym termin rozliczenia się z podatku do momentu otrzymania od kontrahenta ustalonej należności. Mając na względzie wspomniany powyżej limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać zdecydowana większość naszych przedsiębiorców, jednak muszą oni mieć świadomość, iż korzystanie z tej formy rozliczenia działa również w odwrotnym kierunku. Jeżeli więc sami mają problem z dotrzymaniem terminów opłat, nie wolno im potrącić podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie zapłacą stosownej należności. O zamiarze skorzystania z metody kasowej należy zawiadomić urząd skarbowy poprzez złożenie druku VAT-R. Wymagane jest także przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i obligatoryjne opisanie każdej wystawionej faktury dopiskiem “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową wymaga skrupulatnego kontrolowania wpływu opłat

Biura rachunkowe nieraz odradzają niewielkim biznesom rozliczenie podatku VAT metodą kasową. Najczęściej przyczyną tego jest po prostu problem z codziennym monitorowaniem otrzymywanych należności związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga wszak stałego ich pilnowania, by nie pominąć terminu uiszczenia podatku. W przypadku działalności, które wystawiają co miesiąc kilkanaście faktur nie jest to kłopot. Natomiast już przy stu lub więcej dokumentach nadzór należności wpływających na rachunek firmowy może zajmować nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich firm rekomendowanym rozwiązaniem, które gwarantuje minimalizację prawdopodobieństwa błędów przy księgowaniu oraz lepsze gospodarowanie czasem, jest korzystanie z aplikacji służącejdo automatycznej obsługi należności, jaką jest m.in. Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]