Finanse i rachunkowość

Szukasz bezpłatnego generatora not księgowych? Przeczytaj ten artykuł!

Potrzebujesz bezpłatnego generatora not księgowych? Skieruj się tutaj.

Przedsiębiorcy na pewnym etapie swojej działalności na ogół napotykają kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w określonym terminie. Jeszcze dekadę temu był to spory problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 r. w razie pojawienia się zwłoki w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo umożliwiło wystawianie opieszałym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy według przepisów prawa można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na 70 oraz 100 euro

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej rekompensaty zależy od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność jest mniejsza niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, lecz nie większym niż 50 tys. zł, wierzyciel począwszy od 2020 r. ma natomiast prawo wystawić notę na 70 euro, a kiedy wysokość niezapłaconej należności przekracza 50 tys. zł – notę na 100 euro. Co najistotniejsze, taką notę można wystawić dłużnikowi niezwłocznie po wystąpieniu opóźnienia spłaty, co więcej bez konieczności uprzedniego przypomnienia o upływie terminu. Warto jednakże rozważyć czy wysłanie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 – bądź więcej – euro nie naruszy budowanych nierzadko przez szmat czasu dobrych relacji biznesowych. W końcu przyczyną zwłoki w przelaniu opłaty mogą być chwilowe kłopoty finansowe bądź niespodziewane przeoczenie dłużnika, a nie jego zamierzone działanie. Z tego właśnie powodu, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych etapów działań upominawczych.

Sprawdź gdzie znaleźć darmowy generator not księgowych

Kiedy przedsiębiorca ostatecznie postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, w jaki sposób należy określić jej wysokość w złotówkach, skoro obowiązujące normy prawne mówią o nocie w euro. Instrukcje w tym zakresie zawarto w przytoczonym w poprzednim akapicie dokumencie – kwotę rekompensaty w PLN oblicza się na bazie średniego kursu euro deklarowanego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorcom polecamy wypróbowanie bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego za darmo przez Flobo – autorskie narzędzie automatyzujące obsługę należności w firmach, które posiada także innowacyjny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]