Finanse i rachunkowość

Twoja firma ma problemy finansowe? Skorzystaj z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego

Nie każda spółka funkcjonuje z sukcesem w swojej branży. Częstokroć z powodu nieodpowiedzialnego zarządzania, niedochodowych umów bądź po prostu nieprzewidzianych okoliczności, dług przedsiębiorstwa rośnie tak gwałtownie, iż rodzi się obawa o niewypłacalność w stosunku do wierzycieli czy nawet o upadłość przedsiębiorstwa. W takich sytuacjach warto zgłosić się o pomoc doradcy restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – profesja podlegająca regulacji

Na początku 2016 r. zaczęło obowiązywać Prawo restrukturyzacyjne. Na mocy zapisów tej ustawy dotychczasowa licencja syndyka przeistoczyła się w licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Jest ona nadawana przez Ministra Sprawiedliwości osobom fizycznym spełniającym wymagania wskazane w art. 3 obowiązującej aktualnie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Są to m.in.: całkowita zdolność do czynności prawnych, wykształcenie magisterskie, nieskazitelna opinia, zarządzanie przez okres minimum 3 lat majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem bądź jego częścią, obywatelstwo polskie oraz zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed powołaną przez Ministra Sprawiedliwości Komisją Egzaminacyjną. Taki egzamin przeprowadza się co najmniej dwukrotnie w roku. Starający się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego wykonują zadanie problemowe, a także udzielają odpowiedzi na 100 pytań testowych z zakresu prawa, ekonomii, zarządzania oraz finansów, ze szczególnym uwzględnieniem procedur postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – porady dla wierzyciela i dłużnika

Prawo restrukturyzacyjne dało licencjonowanym doradcom większe uprawnienia niż te, którymi dysponowali syndycy przed 2016 r.. Syndyk działał tylko na polecenie sądu. Obecnie doradca restrukturyzacyjny może wspomagać przedsiębiorcę na wiele tygodni przed rozpoczęciem postępowania restrukturyzacyjnego, przykładowo poprzez wykonanie przeglądu kondycji, w jakiej jest przedsiębiorstwo i wskazanie najkorzystniejszego dla danego przypadku planu działania czy przygotowanie kompletnego wniosku do sądu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny może także reprezentować dłużnika w rozmowach negocjacyjnych z wierzycielami w czasie postępowania o zatwierdzenie układu, jak również może wspomagać swoją wiedzą wierzycieli, ochraniając ich interesy.

Ważne jest, żeby doradca restrukturyzacyjny był w stanie w zrozumiały sposób wytłumaczyć dłużnikowi jego sytuację, ponieważ restrukturyzacja to w szeregu przypadków ciężki i złożony proces. Preferowaną cechą doradcy będzie również dobra orientacja w gałęzi gospodarki, w której funkcjonuje restrukturyzowane przedsiębiorstwo, ponieważ upraszcza to opracowanie planu restrukturyzacji czy odnalezienie a następnie przedłożenie dłużnikowi najkorzystniejszych źródeł finansowania.