Usługi

Agencja detektywistyczna – zespół profesjonalistów

Usługi detektywistyczne zyskują ostatnio popularnością – dzięki nim można uzyskać dowody do postępowań toczących się przed sądem, zdobyć bezcenne informacje na temat rodziny, jak również pracowników. Profesjonalne biuro detektywistyczne świadczy kompleksowe usługi i umożliwia sprawdzenie m.in. zasadności wystawienia tzw. L-4, warunków i sposobu pieczy nad małoletnim, wierności małżonka lub ustalenie źródeł dochodu. Agencje detektywistyczne zatrudniają rzetelnych pracowników posiadających specjalistyczną wiedzę z obszaru prawa czy nowych technologii, dzięki którym zdobycie cennych informacji jest bez wątpienia prostsze.

Firma detektywistyczna – kto zazwyczaj korzysta z jej pomocy?

Do firm detektywistycznych zazwyczaj zgłaszają się osoby chcące wykazać niewierność małżonka i przedstawić je w sądzie jako dowód w sprawie rozwodowej. Wielokrotnie zdarzają się także sprawy dotyczące ustalenia pobytu dziecka będącego ofiarą uprowadzenia rodzicielskiego. Obszerne spektrum usług świadczonych przez profesjonalne agencje detektywistyczne powoduje, że z ich wiedzy korzystają nie tylko osoby prywatne, ale także firmy chcące zweryfikować swoich pracowników. Jest to częste w szczególności w przypadku zawierania umów o zakazie konkurencji lub kontraktów z tzw. klauzulą poufności, która zobowiązuje zatrudnionego do przestrzegania tajemnic przedsiębiorstwa.

Usługi detektywistyczne – zleć sprawy zawodowcom

Firma detektywistyczna posiada specjalistyczne wyposażenie, które pozwala w sprawny i szybki sposób uzyskać kluczowe dane. Są to między innymi profesjonalne lokalizatory GPS, kamery czy aparaty. Ich pracownicy mają także biegłość w analizowaniu ksiąg sądowych. Raport wykonany przez detektywa to niezbity dowód, który można wykorzystać w razie rozprawy sądowej.