Usługi

Kiedy przeprowadza się badania wysokościowe

Badania wysokościowe Bielsko - więcej o tych usługach.

Praca na wysokościach uważana jest za zajęcie związane z podwyższonym ryzykiem. Żeby zminimalizować ryzyko wystąpienia niebezpiecznych wypadków, wprowadzono konieczność poddawania się drobiazgowym testom sprawdzającym brak przeciwwskazań do wykonywania czynności wiążących się z pracą na wysokościach. Jak przebiegają takie badania? Co ile lat trzeba je powtarzać?

Badania wysokościowe – definicja pracy na wysokości

O pracy na wysokości mówi Rozporządzenie z dnia 26 września 1997 r. Według tego aktu prawnego uważa się za nią prace przeprowadzane na powierzchni znajdującej się minimum 1 metr nad ziemią. Do grupy pracowników wysokościowych możemy zaliczyć osoby wykonujące prace m.in. na masztach, stropach, podestach itd. Specjalistyczne badania pozwalają wykluczyć występowanie wady wzroku lub innych przeciwwskazań mogących niekorzystnie oddziaływać na bezpieczeństwo pracy. Jak przebiegają badania wysokościowe? Składają się one z trzech stadiów – badania laryngologicznego, okulistycznego oraz neurologicznego. Zadaniem specjalisty jest wykluczenie występowania u pacjenta schorzeń błędnika, padaczki lub wad wzroku. Uzupełnieniem jest rutynowe badanie u lekarza medycyny pracy.

Badania wysokościowe – termin ważności

Badania do pracy na wysokości są ważne przez 2-3 lata. Pracownicy, którzy skończyli 50 lat muszą poddawać się im regularnie co roku. Najczęściej pojawiającym się przeciwwskazaniem do pracy na wysokości jest niedowidzenie, wada wzroku, a także padaczka i schorzenia narządów ruchu. Co ciekawe przeciwwskazaniem nie jest używanie soczewek kontaktowych, chyba że czynności wykonywane będą w szczególnym zapyleniu. To jednak nie wszystko – przedstawiciele niektórych profesji, oprócz wymienionych wyżej badań, muszą przejść również testy psychologiczne. Podlegają im przede wszystkim operatorzy ciężkich maszyn drogowych, żurawi wieżowych czy pracownicy obsługujący pulpity sterownicze.

Kontakt z nami:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]