Usługi

Korzyści, jakie daje ochrona osób i mienia

Chcesz sprawdzić, kto oferuje ochronę Kraków? Nie zwlekaj! Koniecznie sprawdź sed-hut.pl

Form zabezpieczania mienia oraz osób jest całe mnóstwo. Zalicza się do nich zatrudnienie agencji ochrony osób i mienia. Z usług takiej agencji w większości przypadków korzystają właściciele przedsiębiorstw i urzędy. Coraz więcej jest również osób prywatnych, które w ten sposób chcą chronić posiadany majątek.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto postawić na usługi agencji?

Do występujących najczęściej zdarzeń losowych, które mogą się przytrafić właścicielowi przedsiębiorstwa w czasie, kiedy go nie ma, jest włamanie. Do tego typu zdarzenia może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale także w urzędzie. Rzecz jasna pracę potencjalnym włamywaczom można poważnie utrudnić, kupując antywłamaniowe okna oraz drzwi. Można także zamontować instalację alarmową. Wszystkie te zabezpieczenia bez wątpienia utrudnią przestępcom wejście do budynku. Bezpieczeństwo firm i urzędów, ale także pracującym w nich pracownikom czy klientom, można zagwarantować, decydując się na skorzystanie z usług świadczonych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji możemy powierzyć bardzo różne zadania. Mogą oni objąć chroniony obiekt obejmującym całą dobę monitoringiem, mogą też patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które zauważono w obiekcie.

Ochrona osób i mienia – korzyści dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników ma obowiązek każdego miesiąca opłacać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, w której zatrudnione są osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością, może natomiast ubiegać się o status Zakładu Pracy Chronionej. Przedsiębiorstwa, które postawią na nadzór swoich obiektów przez tego rodzaju agencję, mają prawo do skorzystania z ulg w płaceniu składek na PFRON. Ulga ta może wynieść nawet 65 procent. W efekcie w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić bardzo wysokie kwoty.

Kontakt z nami:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]