Usługi

Praca prywatnego detektywa. Jakich spraw się podejmie?

Usługi prywatnych detektywów cieszą się coraz większą popularnością. Postanawiamy o ich wynajęciu nie tylko w wypadku problemów rodzinnych. Ich usługi okazują się pomocne również dla przedsiębiorców – pozwalają np. sprawdzić czy pracownik korzystający z L-4 faktycznie nie jest w stanie pracować albo czy informacje podane przez niego w CV są prawdziwe. Warto zatem dowiedzieć się nieco na temat tego, jakie umiejętności powinien posiadać detektyw i w rozwiązaniu jakich spraw może nam pomóc.

Detektyw – konieczna jest licencja

Nie wszyscy mogą pracować jako prywatny detektyw. Żeby legalnie wykonywać ten zawód, należy posiadać odpowiednią licencję, która przyznawana jest po zdaniu państwowego egzaminu. Miejmy jednak na uwadze, że osoby podchodzące do testu muszą także spełnić uprzednio wskazane wymagania. Najistotniejsze z nich to posiadanie obywatelstwa któregoś z krajów należących Unii Europejskiej, świadectwa o nieposzlakowanej opinii wydanego przez komendanta miejskiego lub powiatowego Policji i minimum średniego wykształcenia. Warunkiem jest również bycie osobą niekaraną, a odnośnie byłych funkcjonariuszy Policji – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co istotne, kandydaci na prywatnych detektywów muszą ukończyć 21 lat.

Kiedy poprosić o pomoc detektywów?

Większość zadań, które realizują detektywi dotyczy różnego rodzaju spraw rodzinnych. Do biura detektywistycznego możemy zgłosić się między innymi gdy mamy podejrzenie, że nasz partner nie jest wierny lub nie jesteśmy pewni, czy drugi rodzic naszego dziecka należycie się nim opiekuje. Prywatny detektyw pomoże nam również określić faktyczną wysokość dochodów byłego małżonka, co okaże się bardzo przydatne w przypadku spraw mających ustalić wysokość zasądzonych alimentów.