Usługi

Tłumaczenia pisemne i ustne z języka rosyjskiego – oferta tłumacza przysięgłego

Na tlumaczalnia.pl uzyskasz więcej informacji o tłumaczenia rosyjski Kraków

Ubiegłe lata to czas napływu do naszego kraju studentów i pracowników ze Wschodu. Najwięcej jest wśród nich Ukraińców oraz Rosjan. To sprawia, że wzrosło zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którego używa także ogromny odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te w głównej mierze są wymagane do podjęcia nauki lub pracy w naszym kraju.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich sytuacjach są niezbędne?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do przekładu różnego rodzaju oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Kazachstanu, Białorusi, Rosji bądź Ukrainy. Należą do nich m.in. certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, prawa jazdy oraz dowody osobiste, jak również świadectwa ukończenia szkół i maturalne. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych czy rejestracji pojazdów.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Waga tłumaczonych dokumentów powoduje, iż na tłumaczu przysięgłym spoczywa wysoka odpowiedzialność. Dlatego by pracować w tym zawodzie, należy otrzymać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a następnie zdać egzamin państwowy, który potwierdzi jego umiejętności. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest ponadto posiadanie obywatelstwa UE i pełna zdolność prawna.

Kontakt z nami:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]