Usługi

Usługa tłumaczenia tekstów – co rzutuje na jej ostateczny koszt?

Poszerz swoje wiadomości o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego w Krakowie.

W efekcie otwarcia się naszego kraju na firmy z większości państw świata pojawił się większy popyt na usługę przekładu. Każdego dnia polskie biura tłumaczeń wykonują setki zwykłych i uwierzytelnionych tłumaczeń na bardziej lub mniej popularne języki, zarówno na zlecenie klientów biznesowych, jak i klientów indywidualnych.

Mimo, że online bez trudu da się wyszukać bezpłatne platformy oferujące translację, długo jeszcze nie wyręczą one wykwalifikowanych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich usługi jest nieraz obowiązkowe, przykładowo jeżeli potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach wiele osób głowi się, jak wstępnie oszacować koszt tłumaczenia. Co więc wpływa na cenę przekładu?

Termin wykonania, język, rodzaj przekładu – to wpływa na finalny koszt usługi

Na to ile finalnie zapłacimy za translację dokumentu wpływ mają poniższe elementy:
1. Język, na który bądź z którego pragniemy przetłumaczyć tekst. Przekład z szeroko znanych języków germańskich (angielski, holenderski) czy romańskich (hiszpański, francuski) będzie co do zasady tańszy niż translacja z rzadziej znanych przez tłumaczy języków słowiańskich (np. bułgarskiego, ukraińskiego, rosyjskiego) lub wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, koreańskiego).
2. Kierunek przekładu. Przekład z innego języka na język polski jest co do zasady o wiele tańszy niż translacja w kierunku odwrotnym.
3. Czas ukończenia przekładu. Jak przy każdej usłudze, jeżeli potrzebujemy czegoś “na wczoraj” powinniśmy szykować się na wyższe ceny.
4. Stopień trudności tłumaczenia bądź poruszane w dokumencie zagadnienia. Translacja prac naukowych, podręczników medycznych lub kontraktów handlowych wyceniana jest wyżej, bowiem tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość leksyki specyficznej dla danej branży, lecz również stosowną wiedzę, by poprawnie rozumieć tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia przy translacji groźnych w skutkach błędów.

Tłumaczenie zwykłe a przysięgłe

Należy zaakcentować, iż przekład wszelkiego rodzaju dokumentów jak przykładowo paszport lub dokumenty szkolne (dyplom licencjata, zaświadczenie ukończenia kursu), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie określa się przysięgłym, bowiem tłumacz obowiązkowo potwierdza go pieczątką ze swoim nazwiskiem i numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, w którym zaznacza czy przekład wykonany był z kopii, oryginału lub odpisu oraz nadaje mu odrębny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli zazwyczaj określają stały cennik za translację najpopularniejszych świadectw i dokumentów, z kolei w przypadku potrzeby wykonania tłumaczenia poświadczonego innych dokumentów, cenę usługi wylicza się od objętości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie uwierzytelnionym jest to 1125 znaków.

Kontakt z nami:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]